Catalyst

Natri tungstate hình ảnh

Xúc tác là sự gia tăng trong tỷ lệ của một phản ứng hóa học do sự tham gia của một chất bổ sung được gọi là chất xúc tác. Với một chất xúc tác, phản ứng xảy ra nhanh hơn và đòi hỏi ít năng lượng kích hoạt. Bởi vì chất xúc tác không được tiêu thụ trong phản ứng xúc tác, họ có thể tiếp tục để xúc tác các phản ứng về số lượng hơn nữa của các chất phản ứng. Thường thì chỉ một lượng nhỏ được yêu cầu.

Tính chất hóa học của chất xúc tác là đa dạng như chất xúc tác chính nó, mặc dù một số khái quát có thể được thực hiện. Axit proton có thể là chất xúc tác được sử dụng rộng rãi nhất, đặc biệt là cho nhiều phản ứng liên quan đến nước, bao gồm cả thủy phân và ngược lại của nó. Chất rắn đa chức năng thường là xúc tác hoạt động, ví dụ như zeolit, nhôm, oxit bậc cao, carbon graphitic, hạt nano, nanodots, và các khía cạnh của vật liệu rời. Kim loại chuyển tiếp thường được sử dụng để xúc tác các phản ứng oxi hóa khử (quá trình oxy hóa, hydro hóa). Ví dụ như niken, như Raney cho nickel hydro hóa, và vanadium (V) oxit cho quá trình oxy hóa của lưu huỳnh đioxit thành lưu huỳnh triôxít bởi cái gọi là quá trình liên lạc. Nhiều quá trình xúc tác, đặc biệt là những người sử dụng trong tổng hợp hữu cơ, yêu cầu "kim loại chuyển tiếp cuối", như palladium, bạch kim, vàng, ruthenium, rhodium, hoặc iridium.

Một số cái gọi là chất xúc tác có thực sự precatalysts. Precatalysts chuyển đổi chất xúc tác trong phản ứng. Ví dụ, chất xúc tác Wilkinson của RhCl (PPh3) 3 thua một triphenylphosphine ligand trước khi bước vào chu kỳ xúc tác đúng. Precatalysts được dễ dàng hơn để lưu trữ nhưng có thể dễ dàng kích hoạt tại chỗ. Bởi vì bước preactivation này, nhiều phản ứng xúc tác liên quan đến một giai đoạn cảm ứng.