natri Tungstat

Natri tungstate hình ảnh

natri Tungstat

Định nghĩa của natri Tungstat:
một Tungstat natri; esp: muối bình thường Na2WO4 • 2H2O mà thường kết tinh với hai phân tử nước, là USU. thu được trong quá trình chiết xuất vonfram từ quặng của nó, và được sử dụng chủ yếu trong việc đưa ra các hợp chất vonfram khác và hàng dệt chống cháy

Natri Tungstat, một Tungstat natri, là hữu ích như là một nguồn của vonfram. Nó được chế biến từ quặng vonfram được sử dụng để sản xuất vonfram bởi reducing.It được sử dụng như là chất xúc tác cho epoxidation của anken và quá trình oxy hóa của rượu thành aldehyde hoặc ketones.It cũng được sử dụng để điều trị bệnh tiểu đường ở động vật. Nó cũng được sử dụng trong thuốc nhuộm và dệt may công nghiệp, trung cấp trong chế các hợp chất vonfram, vải & cellulose chống cháy, chất kết tủa alkaloid.

Sử dụng
Được sử dụng trong sản xuất vonfram, acid tungstic, tungstat, thuốc nhuộm, mực, chất xúc tác.