Natri Tungstat Giới thiệu

Natri Tungstat Giới thiệue hình ảnh

Natri Tungstat, Na2WO4 • 2H2O, một Tungstat natri, là hữu ích như là một nguồn của vonfram. Nó được chế biến từ quặng vonfram được sử dụng để sản xuất vonfram bằng cách giảm nó. Nó thường được tìm thấy như các dihydrate, Na2WO4 • 2H2O. Muối này hòa tan trong nước và là một tác nhân oxy hóa vừa mạnh. Giống như molybdate, các Tungstat phức tạp sâu màu (VI, V) được hình thành vào việc giảm các hợp chất với một tác nhân giảm rất nhẹ, chẳng hạn như các hợp chất hữu cơ phức tạp.

Các biến thể của natri Tungstat:
Natri Tungstat hoặc natri wolframate

Bất động sản: tinh thể không màu hoặc dạng bột tinh thể màu trắng. Trong thời tiết không khí khô, mất nước pha lê ở 100 ℃. Hòa tan trong nước, tan trong ethanol. Mật độ tương đối của 3,23 ~ 3,25. Điểm nóng chảy 698 ℃ (hàng khô).