natri tungstat Physical Properties

Natri tungstate hình ảnh

Công thức phân tử: Na2WO4
Trọng lượng phân tử: 329,86 g / mol
Khối lượng phân tử: 293,82 g · mol-1
Tình trạng vật lý và sự xuất hiện: Rắn.
Điểm nóng chảy: 692,22 ℃ (1278 ° F)
Trọng lượng riêng: 3,25-4,15 (nước = 1)

Thiên nhiên: bột tinh thể màu trắng, rhomboidal, cấu trúc spinel khoáng sản. Nhiệt độ 698 ℃, mật độ 4.179g / cm3. Trong thời tiết không khí khô. Air đun nóng đến 100 ℃ hoặc axit sulfuric tập trung có thể bị tước nước tinh khô. Ba oxit vonfram và xút hoặc soda ash lỏng bởi hệ thống sưởi ấm trong sự tập trung tinh. 10 tinh thể không màu hydrate, 6 ℃ dễ mất nước hai hydrate. Chuẩn bị cho các sản phẩm kim loại vonfram và vonfram, vật liệu trung gian khác, và để sản xuất sơn và bột màu nhẹ, nặng hơn đại lý vải, vải chống thấm nước và lửa, như ancaloit chất kết tủa.