Chế biến Natri Tungstat

Natri tungstate hình ảnh

Tungsten phản ứng trioxide với sodium hydroxide, hoặc sử dụng vonfram tập trung áp lực nấu ăn với sodium hydroxide, sodium Tungstat được tạo ra bằng cách lọc dầu, lọc, quá trình trao đổi ion, tách tạp chất, sau đó bốc hơi để một sản phẩm kết tinh của natri Tungstat.

Natri Tungstat được tạo ra từ phản ứng của một hỗn hợp cứng và mềm của vonfram cacbua với một hỗn hợp natri nitrat và natri hydroxit trong một quá trình nhiệt hạch mà vượt qua exothermicity cao của các phản ứng liên quan.

Các dihydrate được sản xuất bằng cách hòa tan vonfram hoặc quặng đất trong một dung dịch xút, sau đó tập trung và kết tinh của các giải pháp.

MnWO4FeWO4+4NaOH→2Na2WO4•2H2O+Fe(OH)2·Mn(OH)2

Na2WO4•2H2O+CaCl2→CaWO4+2NaCl

CaWO4+2HCl→CaCl2+H2WO4

H2WO4+2NaOH→Na2WO4•2H2O

s