Chống ăn mòn lớp phủ

Natri tungstate hình ảnh

Chống ăn mòn dùng để bảo vệ các bề mặt kim loại khỏi ăn mòn trong nguy cơ cao (ăn mòn) môi trường.

Khi vật liệu kim loại được đưa vào môi trường ăn mòn, họ có xu hướng để có những phản ứng hóa học với không khí và / hoặc nước. Các hiệu ứng của sự ăn mòn trở nên rõ ràng trên bề mặt của các vật liệu này. Ví dụ, sau khi đưa sắt vào một bầu không khí ăn mòn trong thời gian dài, các chất sắt bắt đầu bị rỉ sét do tương tác với oxy nước trên bề mặt của sắt.

Kim loại thiết bị thiếu bất kỳ biện pháp phòng ngừa (chống ăn mòn), có thể trở nên bị gỉ cả bên trong và ngoài, tùy theo điều kiện khí quyển và bao nhiêu của thiết bị đó được tiếp xúc với không khí. Có một số phương pháp để ngăn chặn sự ăn mòn, đặc biệt là trong các ứng dụng hàng hải. Các biện pháp chống ăn mòn có tầm quan trọng đặc biệt trong môi trường có độ ẩm cao, sương và muối là những yếu tố.