Natri Tungstat Application

Natri tungstate hình ảnh

Natri Tungstat được sử dụng chủ yếu để sản xuất amoni paratungstate và chiều sâu của việc chuẩn bị chế biến vonfram vonfram, tungsten carbide, tungsten carbide, vonfram, tungsten, vv, để metatungstate làm, axit và các hợp chất vonfram vonfram khác được sử dụng trong hóa chất dầu khí, xi mạ, dệt may, chất chống cháy, nước, thuốc nhuộm, bột màu, mực in, vv ..

Nó cũng được cho là một chất ức chế có thể của protein tyrosine phosphatase (PTPase). Nó cũng được sử dụng như một chất chống cháy.

Trong hóa học hữu cơ, natri Tungstat được sử dụng như là chất xúc tác cho epoxidation của anken và quá trình oxy hóa của rượu thành aldehyde hoặc ketone.

Nó cũng được biết đến với tác dụng chống bệnh tiểu đường của mình; Các nhà nghiên cứu đã xác định được con đường mà qua đó natri Tungstat cải thiện chức năng tuyến tụy và tăng sinh tế bào beta.