Chuẩn bị Natri Tungstat từ Catalyst thải chứa Tungsten và Nickel

Natri tungstate hình ảnh

Natri Tungstat đã được chuẩn bị bằng cách rang cộng với trao đổi natri chiết-ion và với chất thải vonfram-nickel hydro hoá chất xúc tác làm nguyên liệu.

Kết quả cho thấy tỷ lệ thẩm thấu Tungstat từ chất xúc tác thải có thể đạt đến 99% khi chất xúc tác mài kích thước là 0,15 mm, tỷ lệ Na2CO3 liều lượng WO3 liều 0.69, nhiệt độ lọc 90 ℃, và chiết xuất khoảng thời 1 h. Sự bão hòa khả năng trao đổi ion của WO3 là 332,9 gWO3 / L-khô nhựa với phương pháp của cột hấp thụ nối tiếp. Tỷ lệ giải hấp WO3 là 98,2% với 2 mol / L NaCl và 1 mol / L dung dịch hỗn hợp NaOH như là tác nhân giải hấp. Độ tinh khiết của natri Tungstat là 99% sau khi tái kết tinh.