đặt hàng natri Tungstat

quá trình đặt hàng

1. Bạn có thể gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn trực tiếp thông qua bảng yêu cầu bên dưới hoặc tải xuống và điền vào Nottungsten Bảng điều tra natri Tungstat trực tuyến Bảng bằng cách gửi email sales@chinatungsten.com hoặc bằng fax 86 592-512 9797 , chúng tôi sẽ giải quyết yêu cầu của bạn ngay khi chúng tôi nhận được.

2. Tệp đã đăng ký để tham khảo
mệnh đề tổng hợp Amitium Paratungstate Báo giá natri Tungstat.pdf
mệnh đề tổng hợp các điều khoản và điều kiện chung của natri Tungstat Hợp đồng natri Tungstat
mệnh đề, tổng hợp natri Tungstat Invoice.pdf
hạ gục danh sách đóng gói natri Tungstat trực tuyến.pdf