Dịch vụ tùy biến natri Tungstat

Đặc điểm kỹ thuật đặc biệt của APT
Bên cạnh sản phẩm thông thường dựa trên tiêu chuẩn quốc gia GB / T 10116-2007, chúng tôi cũng cung cấp cho APT các loại thông thường nhưng cũng có kích thước hạt mịn, loại nano, dạng tinh thể đặc biệt và giải pháp APT được sử dụng trong đại lý để đáp ứng nhu cầu thị trường thay đổi nhanh chóng. Giá cả phụ thuộc vào độ khó sản xuất và số lượng đặt hàng.

Số lượng APT đặc biệt
Để hợp tác với tổ chức nghiên cứu học thuật và R & D của các doanh nghiệp, chúng tôi cũng cung cấp các mẫu miễn phí với việc đóng gói và giao hàng đặc biệt. Do đóng gói và thử nghiệm riêng biệt, cộng với chi phí giao hàng, nên giá của mẫu đắt hơn số lượng lô.

Đóng gói đặc biệt của APT
Bên cạnh việc đóng gói thường xuyên, chúng tôi cũng cung cấp các bao bì khác nhau với các vật liệu khác nhau hoặc đặc điểm kỹ thuật khác nhau. Đóng gói đặc biệt sẽ làm tăng chi phí của chúng tôi, vì vậy giá của sản phẩm sẽ cao hơn.

Tùy chỉnh Lable đặc biệt
Để đáp ứng các khách hàng khác nhau cho ứng dụng thực tế của họ, chúng tôi có thể cung cấp thiết kế đặc biệt bên trong và bên ngoài đóng gói và sơn. Giá được tính riêng.