Natri tungstate hình ảnh

Thông số kỹ thuật sản phẩm Sodium tungstat

Lớp đầu tiên, purity≥ 99,5%, lớp thứ hai, purity≥98.5%, tạp chất đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia hoặc yêu cầu người sử dụng.

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Name Na2WO4•2H2O(%) Alkalinity/% Moisture/% Color
Norm ≥97 ≤0.5 ≤15 White

 

ACS lớp

Grade

ACS, 99.0%-101.0%

Purity

99.0%-101.0%

Insoluble matter

≤0.01%

Cl

≤0.005%

Heavy metals & Iron (as lead)

≤0.001%

Mo

≤0.001%

SO4

≤0.01%

Titratable base

≤0.02 meq