Quy trình chuẩn bị cao độ tinh khiết Ammonium Paratungstate Sử dụng cao Molypden Tungsten quặng

Natri tungstate hình ảnh
p>Sáng chế này cung cấp một phương pháp điều trị cao-molypden vonfram vonfram khoáng hoặc chất nhờn bằng phương tiện của ba-ion trao đổi cột molybdenum-loại bỏ công nghệ để thu được amoni paratungstate với độ tinh khiết cao với chi phí thấp. Quá trình điều trị bao gồm nghiền, kiềm lọc, lọc và tập trung để có được natri Tungstat tinh thể; hòa tan nước, lọc và sulfurizing natri Tungstat; trao đổi ion để loại bỏ molypden; khử lưu huỳnh natri Tungstat lỏng; trao đổi ion để loại bỏ tạp chất và desorbing vonfram với nước amoniac và giải pháp clorua amoni để chuẩn bị dung dịch amoni Tungstat; và bay hơi để có được amoni para-Tungstat tinh. Sáng chế này có chi phí thấp.