Natri Tungstat hóa học

Natri tungstate hình ảnh

Tinh thể không màu hoặc dạng bột tinh thể màu trắng.
Có thể được phong hóa trong không khí khô.
Độ tan trong nước: 730 g / L (20 ℃)
Dispersion Properties: Xem khả năng hòa tan trong nước.
Độ hòa tan:
Dễ dàng hòa tan trong nước lạnh.
Không hòa tan trong rượu.
Nó hòa tan trong khoảng 1,1 phần nước

Không hòa tan trong rượu. Hòa tan trong nước, tạo ra các ion W2O72-. Vai trò của hydrogen sulfide và các ion oxy dễ dàng để thay thế lưu huỳnh, lưu huỳnh loạt thế hệ oxit của các ion vonfram, tạo ra sau khi axit hóa ba vonfram sulfide. Hai tinh thể đèn flash hydrate trắng. Mật độ tương đối của 3,245. Hòa tan trong nước, tan trong cồn, carbon disulfide.