Natri Tungstat Content

Natri tungstate hình ảnh

Công thức: Na2WO4 • 2H2O.2H2O

Thiên nhiên: bột tinh thể màu trắng, rhomboidal, khoáng spinel structure.In thời tiết không khí khô.

spesification:

Element
purity
ClassⅠ
ClassⅡ
Na2WO4.2H2O
99
98
97
Mo
0.001
0.02
--
AS
0.001
0.001
0.001
Cu
0.0005
0.001
0.001
Fe
0.001
0.001
0.005
Si
0.004
0.04
0.04
Water insoluble
0.005
0.05
0.05
PH
8.5-9
8.5-9
8.5-9